Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hagen

Radering i bruntonet svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 567-569x713-723 mm Motivet: 446x555 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Påtegnet med blyant med trykkerens signatur nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1902
Woll 220.

Hører til Linde-mappen som inneholder Wolls numre 208-223, og som ble trykket i et opplag på 13 mapper. Raderingene ble trykt av Felsing. Enkelte blad er trykt i noe større opplag. Woll, s. 204.

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 12 000–17 500EUR 11 000–16 500

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Usolgt