Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Bordellpike

Radering trykket i brunsvart på tykt gulhvitt papir
Arket: 407x297 mm Motivet: 235x170 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1904
Woll 247.

Vurdering
NOK 80 000USD 9 500EUR 8 900

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Usolgt

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008.

I tre malerier fra 1903-04 har Edvard Munch malt motiver fra bordeller, Woll 572, 573 og 575. Under 572 står det blant annet:

Av Schieflers dagbøker framgår det … at Munch malte i bordeller i Lübeck i 1903 … . Woll, s. 599.