Auksjon tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00
Erichsen, Thorvald(1868-1939)
Potteplante i vindu 1924

Olje på tykt hvitt papir, oppklebet på lerret
55x46
Signert og datert nede t.v: Thv. Erichsen 24.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 19?, kat.nr. ?

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 17 400–23 300EUR 16 000–21 300

Auksjonert tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Nkl.no.

Etter 1910 anes en stigende uro i uttrykket, noe som kan skyldes spenninger i kunstnerens sinn. I 1915 gjennomgikk han en nervekrise, men fra 1916 er denne tydeligvis overvunnet, og hans kunst synes igjen roligere, f.eks. i de stadig gjentatte motivene fra Holmsbu hvor han ofte oppholdt seg om sommeren. Fra nå av var det fremfor alt Lillehammernaturen som ble gjort til gjenstand for skildringene. I denne byen bodde han i lengre perioder, og billedseriene herfra skildrer stadig utsikten fra Breiseth Hotell. Men en tilsvarende immateriell karakter finnes også i intime bilder fra vindusposter og blomsteroppsatser.

Utover i 1920- og 30-årene merkes ingen større skiftninger i uttrykksformen. Så sent som 1915 kan valørvirkninger stundom komme til anvendelse, men ellers dyrkes lys- og farge-intensiteten med stadig økende virtuositet. Dette går likevel ikke på bekostning av friskheten. Stadig ligger en inderlig naturopplevelse til grunn, og om maleriene ble utført på kort tid og i et formspråk som nesten oppløses, så er de sjelden løse i virkning. En artistisk intuisjon kommer gjerne fram, men også et klart intellekt.