Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Fokus 1900

Auksjon tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00

Våre lokaler

Krohg, Per (1889-1965)
Gate i Hamburg

Olje på plate
55x46
Signert nede t.v.: Per Krohg

Auksjonert tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00

Vurdering
NOK 70 000–90 000 USD 8 100–10 500 EUR 7 500–9 600

Tilslag NOK 50 000

LITTERATUR: Trygve Nergaard: Bilder av Per Krohg, Oslo 2000, variant Gate i Hamburg, 1931, olje 116x89, avbildet s. 262.

Under overskriften: "Strammere komposisjonslinjer" og "Tendens" skriver Nergaard blant annet:

Det bevisste arbeidet med å endre formspråket som Per Krohg begynte på i 1929-30, fortsatte han i de følgende årene. Han ville komme bort fra det han kalte sin "krøllete" stil, som han forbandt med opprivende personlige opplevelser og subjektiv følsomhet. De nye og "strammere komposisjonslinjer" han søkte, hadde sammenheng med aktuelle og forventede offentlige monumentaloppgaver, som kalte på store formater og et formspråk som kunne formidle mer allmenne forestillinger og idealer. I dette stilsøkende arbeidet vendte han tilbake til erfaringer fra de "konstruktive" bildene han malte i årene 1919-20, en periode da han også strammet opp formen med tanke på dekorative oppgaver. Den nyvakte interesse for de ti år gamle bildene viser seg på mange måter. For eksempel ved at han igjen bruker kasseformede rammer for å forsterke dybdevirkningen i de ofte sceneaktige billedrommene. ... Selv om forbindelsen med arbeidene fra hans oppgjør med kubismen omkring 1920 ikke alltid er så klar ..., er den likevel tydelig ... i mange av figurbildene fra begynnelsen av 1930-årene. Enkelte av disse bærer dessuten, ved sine store formater og klare frontalitet, bud om at han stadig hadde monumentalarbeider og bildenes representative funksjon i tankene. ... Ved en ornamental linjeføring og et bevisst flatemessig spill av former dannes det et tett billedrom som ikke etterlater en følelse av tomhet omkring figuren. En videreføring av denne konsentrerte romvirkningen kan vi se i den meget teatrale komposisjonen "Gate i Hamburg". Både formspråket i dette bildet og det folkelige motivet viser ellers slektskap med andre, samtidige kunstnere, for eksempel Marcel Gromaire, som Per Krohg fortsatt hadde god kontakt med og fikk ansatt som lærer ved Académie Scandinave i 1932. S. 261-263.

Oljefargen er av kunstneren i dette maleriet bevisst lagt på med spatel som gir overflaten en vertikal bølgeeffekt. I takt med musikken synes overflaten å vibrere.