Auksjon tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00
Krohg, Per(1889-1965)
Peinture 1925

Olje på lerret
89x73
Signert og datert nede t.v.: Per Krohg - 25

Signert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden, på blindrammen: "Per Krohg: "Peinture"". Peinture er fransk for: Maleri.

Vurdering
NOK 130 000–150 000USD 15 100–17 400EUR 13 800–16 000

Auksjonert tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Johan H. Langaard: Norske malere Per Krohg, Oslo 1947, avbildet s. 32 med annen tittel og feilaktig årstall: "Fransk kneipe 1926".
Guy Krohg: Per Krohg. Guy Krohg's minner gjennom sin fars kunst, Oslo 1995.

Per Krohg malte i 1920-årene mange dekorasjoner til teateret. I et maleri som dette synes det som om han har vært opptatt av hvordan han best kunne plassere figurer effektfullt i et avgrenset rom som en lerretsflate er. Kvinne og mann til venstre i bildet oppveies av et tungt draperi til høyre i bildet. I bakgrunnen mange mennesker, stoler og bord. Man får følelse av liv og røre, men samtidig er komposisjonen holdt i et stramt grep, som gir alvor til scenen som utspiller seg i forgrunnen. Per Krohg var også opptatt av kubismen i 1920-årene. Kanskje kan fargeholdningen være inspirert av kubismen med sine grå og brune toner.

En kulltegning signert og datert Per Krohg 1925 er avbildet på s. 122 i Guy Krohgs bok om sin far, som synes å kunne være en forstudie til dette maleriet. Der er det kvinne og mann til venstre i bildet og draperi til høyre. I maleriet er dette motivet videreutviklet. På samme side skriver Guy Krohg blant annet:

Thérèse treize. Pers venninne, har sammen med Per skapt noen fine malerier. Hun er gymlærerinne og har noe brutalt over seg.