Auksjon tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00
Heramb, Thore(1916-2014)
Våren nærmer seg 1983

Olje på lerret
81x64
Signert og datert nede t.v: Th. Heramb 83

Datert og påtegnet med tittel, antagelig av kunstneren på baksiden, på blindrammen: "Våren nermer seg 83".

Vurdering
NOK 35 000–45 000USD 4 100–5 200EUR 3 700–4 800

Auksjonert tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 39 000