Auksjon tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00
Storstein, Aage(1900-1983)
Verandautsikt, Holmsbu

Olje på plate
40x53
Signert nede t.h: Storstein.

Påtegnet på baksiden av platen: "Fra W.T. Have (Verandautsigt) 103e, 40,5x53 Holmsbu - 44". W.T. betyr antagelig Wold Thorne.

Vurdering
NOK 12 000–15 000USD 1 400–1 700EUR 1 300–1 600

Auksjonert tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 10 000

LITTERATUR: Wikipedia, Norsk kunstnerleksikon, Nkl og Norsk biografisk leksikon, Nbl.

1973 ble Holmsbu Billedgalleri bygget til minne om Holmsbumalerne Oluf Wold Torne (1867-1919), Thorvald Erichsen (1868-1939) og Henrik Sørensen (1882–1962).

Museet ble bygget av Henrik Sørensens sønn professor i fysikk, Sven Oluf Sørensen (1920-) og er (kanskje i særlig grad) etablert til minne om Henrik Sørensen og hans tilknytning til Holmsbu. Holmsbu fungerte også som kunstnerkoloni i perioden 1911-1962. Det var Wold-Thorne og Erichsen som «oppdaget» Holmsbu i 1911, og så stedets potensial. Sørensen kom første gang til stedet i 1913, og oppholdt seg siden årvisst her inntil sin død, med to års unntak. Andre kunstnere som oppholdt seg og arbeidet her var Per Deberitz, Per Krohg, Willy Midelfart, Reidar Fritzvold, Dagfin Werenskiold, Lars Jorde, Håkon Stenstadvold, Hugo Lous Mohr, Axel Revold, Alf Rolfsen, Jean Heiberg og Joronn Sitje. Og som det står i Nkl malte også Aage Storstein herfra: Han malte en lang rekke fargesterke landskaper, mange av dem fra Holmsbu. I Wikipedia står det under Holmsbu Billedgalleri på et nynorsk nettsted litt mer utfyllende om Wold-Tornes tilknytning til stedet, både Oluf og Kris' tilknytning. Meget interessant med hensyn til terrassen dette maleriet er malt fra:

Årsaka til at galleriet vart lagt i Holmsbu, var at denne vesle tettbygde staden med fiskarar, handverkarar og bønder attmed Drammensfjorden på sørvestsida av Hurumlandet på fyrste halvparten av 1900-talet, då kom til å hyse den største kolonien av kunstmålarar i den norske kunstsoga. Dei sentrale kunstnarane i denne Holmsbukolonien, Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen, var mellom pionerane i utviklinga av det moderne måleriet i Noreg. Oluf Wold Tornes dotter, Ragna Rosati (1907-1994), sa at far hennar gjerne vart rekna som oppdagaren av Holmsbu, etter at han og familien hadde leigd seg inn på ein plass som heitte Støa i nærleiken av Holmsbu i somrane 1911-1914, og seinare bygde seg hus her, men huset vart ikkje ferdig før Oluf Wold Torne døydde. Thorvald Erichsen kom òg til same plassen sommaren 1911, og leigde seg i mange år frametter inn hos forskjellige fastbuande om somrane, og frå 1919 hos Kris Torne i hennar nye hus. Henrik Sørensen vitja Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen i august 1911, og leigde seg inn i eit grannehus eit par veker. Men sommaren 1913 var Gudrun og Henrik Sørensen attende i Støa, og der vart dei buande så godt som kvar einaste sommar resten av livet i eige hus. Soleis hadde Henrik Sørensen ei så sterk tilknytning til Holmsbuområdet, der han hadde henta fleire av motiva til måleria sine frå, at det var naturleg å minnast han med eit museum her.

Også hentet fra Wikipedia under Oluf Wold Torne, i Norsk biografisk leksikon:

Oluf Wold Torne giftet seg i 1897 med maler og tekstilkunstner Christine (“Kris”) Laache (1867–1946). Sommeren 1911 ferierte familien i Holmsbu ved Drammensfjorden. ... Sommeren 1918 kjøpte familien tomt i Holmsbu og startet bygging etter Wold-Tornes egne planer. Men han skulle aldri få oppleve huset ferdig. Verdenskrigen sluttet, han kunne igjen få kjøpt lerret og farger og malte bl.a. flere gode interiører og stilleben, før han døde av lungebetennelse (spanskesyken) like før åpningen av egen utstilling i Kunstnerforbundet.