Auksjon tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00
Heramb, Thore(1916-2014)
Figur 1952

Olje på lerret
77x65
Signert og datert oppe t.h.: Th. Heramb -52

Signert på baksiden, på blindrammen: "Th. Heramb Vøyensvingen 16".

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo okt. 1952, Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen), kat.nr. 69 med tittel: "Figur".

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 17 400–23 300EUR 16 000–21 300

Auksjonert tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 140 000

LITTERATUR: Svein Thorud: Thore Heramb. Innledning, Oslo 2006.

I sin artikkel om Thore Heramb i "Kunsten i dag" fra 1959 tegnet Øistein Parmann et bilde av kunstneren som korresponderer med det kunstteoretiske fundamentet til den danske maleren Georg Jacobsen. Kunstteoretikeren fikk mye å si for norsk kunst i etterkrigstiden. ... Som i Georg Jacobsen-skolens tilfelle, la Parmann vekt på at fremstillingen av rom er av stor betydning for Heramb. Parmann understreket dessuten at den abstrakte kunstformen til Heramb formidler kunstverkets særegne kvaliteter. ("Bildet er målet, ikke det å gjengi naturen.") ... Thore Heramb er ingen teoretiker. Allikevel har hans maleri et ideologisk fundament. Etterkrigstiden var som nevnt dominert av den danske kunstneren og teoretikeren Georg Jacobsen, som underviste ved Statens Kunstakademi fra 1935 til 1940. Heramb var ikke elev av ham, men han var interessert og opptatt av danskens kunstteorier. Jacobsens innflytelse var omfattende og gikk tilbake til mellomkrigstiden. Jacobsen stod både for en praktisk tilnærming og et sett av akademiske holdninger. Disse var bestemt av rasjonalisme, begrunnelse i historisk kunst, kunstverkets særegne kvaliteter - det såkalte egenrealitetsbegrepet, saklige sider og en særegen formfølelse. Georg Jacobsens kunstteori var forankret i senkubismen og rasjonalismen som gjennomsyret kunstmiljøet i Paris i mellomkrigstiden. Metropolen var dominert av et utall kunstskoler på denne tiden. Georg Jacobsens kunstteoretiske metode ble vurdert som allmenn - altså tidløs - noe Jacobsen og hans elever og tilhengere fant legitimasjon for gjennom analyser av tidligere tiders kunst. Man viste til billedkunsten som fag. Georg Jacobsen-skolens saklige sider ga seg utslag i en nøktern redegjørelse for objekter, for form, størrelser og romlige forhold. ...
Thore Herambs tilknytning til tidens akademisme viste seg i malerens vektlegging av fast komposisjon.
S. 8-