Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Kraugerud, Ragnar(1909-1987)
Badende

Olje på lerret
88x104
Signert nede t.h.: R K

Vurdering
NOK 30 000–50 000USD 3 700–6 100EUR 3 200–5 300

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Leif Østby: "Ragnar Kraugerud", Nkl.

Kraugerud debuterte på Høstutstillingen i 1932 med to arbeider, "Fra Stavernøya" og "Sjakten", og malte i de følgende år landskaper og figurbilder. Som mange andre av sine samtidige mottok han sterke inntrykk fra de tyske ekspresjonister på utstillingen i Kunstnernes Hus 1932, som Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde og Paul Klee.

I 1937 malte han "Hoggere" (eller "Skogsmenn" I, H. Hafstens samling, Oslo) som ble hans gjennombruddsverk. I motivet med de tre mannsfigurene i den raggete granskogen har han, med grunnlag i flere tidligere studier av skogsfolk, nådd en kraftfull forenkling. Konturene er grovt markert og fargene, vesentlig i dempede brungrå og svarte toner, er lagt på i tette, ru lag som gir en freskolignende virkning. Inntrykk fra tysk ekspresjonisme blander seg her med impulser fra Georges Rouault (K. hadde samme år vært i Paris). Å skildre arbeidsfolks nære og ureflekterte kontakt med naturen ble fra nå av et hovedmotiv i Kraugeruds maleri. Skogsmennenes og fjellfolkets enkle liv er temaet i "Dølefolk" (1945, H. Hafstens samling), "Hest og kar" (Bergen Billedgalleri) og det mer naivistiske "Skogskarer" (1938–39, Lillehammer Bys malerisamling). Han malte også de gamle tjæresvarte bondehusene "Gard" (Høstutstillingen 1948). I tallrike skogsbilder har han skildret granskogens uryddige virvar (Skog, 1965, Nasjonalgalleriet). Kraugerud har også malt bilder, ofte meget figurrike, der moderne by- og friluftsliv er motivene. Fortau (1937, Nasjonalgalleriet) viser tre lekende barn i en bygate. Han har skildret torgscener som "Fisketorv" (1955, H. Hafstens samling) og en rekke motiver fra badestrender.