Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)
Komposisjon

Olje på lerret
120x100
Signert nede t.v.: Gunnar S.

Påtegnet med annen tittel og datert på lapp på baksiden, på blindrammen: "Uten tittel 1975".

Proveniens:

IBM (International Business Machines).

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 380 000

LITTERATUR: Terje Huser: «Gunnar S. Gundersen», utstillingskatalog Henie Onstad kunstsenter 2006, Lillehammer Kunstmuseum 2006-2007 og Rogaland kunstmuseum 2007.

I denne tiden, omkring 1950, formulerer Gunnar S. Gundersen en konkretistisk billedoppfatning. I bildene er fargene bare farger og form bare form. Bildet bringes til å leve i seg selv. Det er konkret. Selv sier han:

«Noe av kunstens mening er å gi beskueren en følelse av befrielse gjennom klarhet i rytme og form. Dette skjer ikke ved at en lesser over på dem subjektive følelses- og ansvarsbyrder med rot i spesielle og superpersonlige eller ensrettet personlige forhold, men at verket bringes til å leve i seg selv med rene og klare virkemidler som rytme og form. Og er en syntese av øyeblikk i balanse hos utøveren.» (kommentar til Olle Bonniers artikkel i Prisma nr 2, Stockholm 1948). S. 12-13.