Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Wigdehl, Michaloff(1857-1921)
Høyfjell, Nordland

Olje på lerret, doublert
113x114
Signert nede t.h.: MW

Påtegnet med kunstner, tittel og datering på baksiden av lerretet: ""Höifjell" Nordland Michaloff Wigdehl 1908".

Vurdering
NOK 20 000–30 000USD 2 400–3 700EUR 2 100–3 200

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 40 000

LITTERATUR: Oscar Thue og Sigrid Rømcke Thue: "Wigdehl, John Michaloff", Norsk kunstnerleksikon, bind 4, Oslo 1986, s. 490-491.
Wikipedia.

John Michaloff Wigdehl vokste opp på gården Vigdel i Gildeskål. Gildeskål er i dag en kommune i Salten i Nordland. Han gikk på underoffiserskolen i Trondheim og tjenestegjorde i Den norske garden. Han var i den forbindelse i Stockholm, hvor han fikk sin første tegneundervisning og kom inn på kunstakademiet. Han måtte reise med garden til Kristiania i 1888, fordi han ikke hadde midler til fortsatt å være i Stockholm. Wigdehl arbeidet så på farsgården i flere år. Her var han huslærer hos en fyrvokter, hvor han tegnet og malte.

I slutten av 90-årene drog han til Kristiania og gikk på Tegneskolen samtidig som han malte hos Harriet Backer. Der ble han venn av Nikolai Astrup. Senere malte de flere ganger sammen i Jølster, bl.a. i 1903 og 1905. Innflytelse fra Astrup merkes i det stemningsfulle "Fra Sogn" (1903, NG) og kan senere i mange år spores i Wigdehls kunst. Fra 1906 bodde han mest i Gildeskål, avbrutt av enkelte studiereiser og stadige opphold i Kristiania, bl.a. som elev ved det nyopprettete Kunstakademiet. Wigdehl har malt stemningsmettede bilder fra Vestlandet og Spitsbergen. Høyest nådde han imidlertid i sine tidlige landskaper fra Nordland, meget personlige, litt naive skildringer, preget av drømmende melankoli og en opprinnelig naturfølelse. Nkl.

Det er i Norsk kunstnerleksikon nevnt flere bilder fra årene 1906 til 1908 som regnes blant hans beste, der de formidler et sterkt naturinntrykk med sin enkelhet og sin fargeintensitet. Dette maleriet hører til blant disse hans beste arbeider. Vi får et direkte og sterkt inntrykk av naturen han har et intimt kjennskap til. Vi konfronteres nærmest av den steile fjellveggen og fargene er saftige og sterke. Inspirasjonen fra Nikolai Astrup er å spore også i dette maleriet.

I Wikipedia står det noe mer utfyllende om kunstneren:

Jon Michael Andreassen Wigdehl ble født på Vigdel i Gildeskål den 16. juli 1856, og døpt i Gildeskål gamle kirke den 16. november samme år. Faren Andreas Michaloff Johnsen var født i Bodø by, og var sønn av John Russ, en russer som kom til Bodø ved en tilfeldighet i 1820-årene. Andreas flyttet til Vigdel. Jon skulle senere ta navnet Michaloff Wigdehl.Han vokste opp midt i den mektige naturen på Forstranda. Da han var 18 år, kom han inn på underoffisersskolen i Trondheim, og deretter fulgte tre og et halvt år i Stockholm, hvor han var tilknyttet Garden. Her gikk han blant annet på tegneskole. I de følgende årene var han i Garden i Kristiania, fulgt av 3 år hjemme på gården i Gildeskål og et år som huslærer hos fyrvokteren på Støtt. I denne tiden malte han såpass mye at han kunne holde sin første store utstilling i Tromsø i 1895. Deretter dro han til Kristiania igjen, hvor han gikk på den kongelige tegneskolen og Harriet Backers malerskole. I de følgende årene holdt han en rekke utstillinger.Da faren ble syk i 1906, dro han hjem og var der i to år. I mange år oppholdt han seg på Vigdel om sommeren og i hovedstaden om vinteren. Han elsket naturen i Gildeskål, og hadde Fugløya, Sandhornet og Forsvatnet som yndlingsmotiver. Han hadde fått en del av Vigdel hos faren, men bygde aldri hus på parten. I 1912 holdt han utstilling i Bodø; her var han på hjemmebane, og solgte visstnok en hel del bilder.Michaloff Wigdehl er også kjent som «Spitsbergens maler». Han var i alt på tre ekspedisjoner til dette fascinerende landskapet, og malte en rekke motiver derfra.Høsten og vinteren 1920 var han hjemme i Gildeskål, og ble alvorlig syk. Kanskje hadde de strevsomme ekspedisjonene til Spitsbergen tatt på. Han døde på Rikshospitalet i Kristiania 14. juli 1921, 65 år gammel. En vakker sommerdag like etter ble han ført i skøyte fra Vigdel og stedt til hvile på Gildeskål gamle kirkegård. Gildeskål gamle kirke er en middelalderkirke i stein fra 1100-tallet i romansk stil.Gården på Vigdel eies nå av en ukjent familie, mens eiendommene og skogen rundt gården fortsatt eies av familien.