Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Tveter, Kåre(1922-2012)
Sommerregn

Olje på lerret
40x50
Signert nede t.h.: Kåre Tveter

Signert på baksiden av lerretet: "Kåre Tveter". Påtegnet med tittel og datering antagelig av kunstneren, på baksiden, på blindrammen: ""Sommerregn" 1990".

Vurdering
NOK 10 000–15 000USD 1 200–1 800EUR 1 100–1 600

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 31 000

LITTERATUR: Knut Berg: «Tveter, Kåre», Nkl.
Snl.

Etter at Tveter i slutten av 1960-årene fant sin stil, skjedde det ikke noen markante brudd i hans utvikling, bare et kontinuerlig økende raffinement og sikrere beherskelse av de koloristiske virkemidler.

Tveter var naturlyriker, hans motiv var først og fremst lysets poesi og musikalitet som uttrykk for personlige følelser. Det lys han malte er ikke det fargesprakende sollyset i sommerens fulle prakt, men det bløte, diffuse, nærmest monokrome vinterlyset, eller som her sommerlyset, morgendisen eller tåken, som han fanget inn med sjelden várhet for de fineste nyanser i lysets reflekser. Ved en streng økonomi i bruken av sine virkemidler, søkte han en maksimal spenning i det usagte. Hans bilder krever ro og kontemplasjon, da fremtrer landskapets struktur, og skiftningene i lysets delikate spill får mening.