Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Tveter, Kåre(1922-2012)
Tordenangst (Barndomsminne)

Olje på lerret
35x45
Signert nede t.h.: Kåre Tveter

Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av lerretet: "Kåre Tveter (1991) "Tordenangst" (Barndomsminde) Skisse".

Vurdering
NOK 8 000–10 000USD 1 000–1 200EUR 800–1 100

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 17 000