Auksjon mandag 4. desember 2017 kl 18:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
St. Hans bål

Olje på papir, oppklebet på plate
16x22
Usignert

Datert nede t.h.: d. 23 Juni

Ref. redegjørelse fra Dr. philos. Marit Ingeborg Lange av 16.11.2016, hvor hun argumenterer for at det er holdepunkter for å mene at bildet er malt av Dahl, og at det mest sannsynlig er malt i 1834, da Johan Christian Dahl på en av sine fem reiser til Norge fra sin bopel i Dresden, 23. juni, befant seg ombord på skipet Constitutionen mellom Karmøy og Bergen.

Vurdering
NOK 60 000–80 000USD 7 400–9 900EUR 6 300–8 500

Auksjonert mandag 4. desember 2017 kl 18:00

Usolgt

Dahl reiste på studieturer til sitt ”herlige Fædreland” fem ganger under sitt voksne liv da han var bosatt i Dresden, i 1826, 1834, 1839, 1844 og for siste gang sommeren 1850. Hver gang hadde han et rikt studiemateriale med seg tilbake, som kunne gi grunnlag for store komposisjoner han kunne arbeide med i sitt atelier om vinteren. Antagelig er dette en ganske gjennomarbeidet studie fra turen i 1834.