Auksjon mandag 4. desember 2017 kl 18:00
Bouilly, Angèle(1861-1895)
En lærd 1885

Olje på lerret
66x76
Signert og datert nede t.v.: Ange. Bouilly 1885

Vurdering
NOK 10 000–15 000USD 1 200–1 800EUR 1 100–1 600

Auksjonert mandag 4. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 8 000

LITTERATUR: Anne Wichstrøm: "Angèle Birgitte Marie Bouilly", Nkl.

Angèle Bouilly ble født i Bergen.

Bouilly malte portretter og genrebilder. I 1886 fikk hun den belgiske stats medalje for sitt "Drukkenbolt med ølglass". I 1888 stilte hun ut et kvinneportrett på Salonen i Paris. Samme år måtte hun avbryte sin utdannelse i Paris pga. dårlig økonomi, og startet en malerskole i Bergen som hun drev til 1890. Fra 1890 til sin død oppholdt hun seg mest i Brüssel og Antwerpen.