Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 255x190 mm Motivet: 113x83 mm
Usignert

1906
Woll 277 c).

Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1918.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.
Eksemplaret i bok utgitt av Cassirer innbundet med shirtingbind i gult. Ryggen slitt.

Vurdering
NOK 6 000–8 000USD 700–1 000EUR 600–800

Auksjonert mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 9 500