Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kristiania-Boheme I

Radering trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 325x405 mm Motivet: 208x285 mm
Usignert

1895
Woll 15.

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 12 100–18 200EUR 10 300–15 400

Auksjonert mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Usolgt