Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Dagen derpå

Radering trykket i brunsvart på tykt gulhvitt papir
Arket: 412-417x513-515 mm Motivet: 191x273 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1894
Woll 10.

Vurdering
NOK 400 000–600 000USD 48 600–72 800EUR 41 200–61 800

Auksjonert mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 400 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Raderingen er en speilvendt gjentakelse av maleri fra 1894 (Nasjonalmuseet, Oslo). (Woll 348). Et tapt maleri fra 1880-tallet kan ses på et utstillingsfotografi fra 1892-93 (Woll 258). Motivet fins også i en tidlig tegning (MM T 2348). Woll 2012, s. 44.