Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kristiania-Boheme I

Radering trykket i svart på tykt beige papir
Arket: 344x446 mm Motivet: 205x285 mm
Sekundær signatur med blyant nede t.h.: E Munch

Påtegnet med blyant nede t.h.: Christiania Bohème

1895
Woll 15 b.

Påtegnet med blyant nede t.v.: "Sch. 10/ II c". I Schiefler under 10 II c står: "Die gewöhnlichen Exemplare der von Meier-Graefe herausgegebenen Mappe." (De vanlige eksemplarene i mappen utgitt av Meier-Graefe). 55 eksemplarer ble trykket på tykt beige papir for den vanlige utgaven av mappen, disse ble ikke signert.

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 18 200–24 300EUR 15 400–20 600

Auksjonert mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 135 000

LITTERATUR: Pola Gauguin: Grafikeren Edvard Munch Tresnitt og raderinger, Trondheim 1946.

Alt ble tatt under debatt av Kristiania-Bohemen: Kunst, litteratur, politikk og sosiale problemer, som kvinnesak, prostitusjon og arbeiderbevegelse. S. 72.