Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske

Auksjon mandag 11. juni 2018 kl 18:00

Gamle Logen, våre lokaler

Munthe, Gerhard (1849-1929)
På vei med hest og vogn 1888

Olje på lerret
79,5x64
Signert og datert nede t.v.: Gerh. Munthe. 1888.

Påtegnet med tittel noe utydelig på baksiden, på blindrammen: "... over fieldet"

Auksjonert mandag 11. juni 2018 kl 18:00

Vurdering
NOK 80 000–100 000 USD 9 900–12 400 EUR 8 300–10 400

Tilslag NOK 70 000

LITTERATUR: Nkl.no.

Gerhard Munthes far var lege.

I distriktslegehjemmet på Elverum vokste han opp i intim kontakt med østerdalsnaturen og menneskene der, en kilde av inntrykk han senere kunne øse av.

I Norsk kunstnerleksikon står alle reisene hans oppført, og han reiste nesten hvert år helt fra sin læretid i Kristiania til forskjellige steder i Sør-Norge. Etter at han kom tilbake til Norge fra utenlandsopphold i München og Paris i 1882, reiste han så godt som hver eneste sommer til dalførene på Østlandet og fjordene på Vestlandet. Noen ganger besøkte han sin onkel, kartografen Gerhard Munthe, som bodde på Kroken i Sogn. Etter hvert reiste han også til samme sted gjentatte ganger, som for eksempel til Ulvin og Røisheim. Som det står i Norsk kunstnerleksikon:

Munthe holdt sitt syn friskt ved å foreta regelmessige malerreiser, gjerne til bestemte steder over en viss periode av år.

I begynnelsen av sin karriere kunne Gerhard Munthe male landskapsbilder som ikke var basert på direkte observasjon. Han brukte sine skissebøker og sin hukommelse når han malte norske landskaper i utlandet. Under påvirkning av den franske friluftsrealismen, formidlet av hans samtidige Frits Thaulow, Christian Krohg og Erik Werenskiold, ble Gerhard Munthe inspirert til å gå ut å male sine motiver som de fremsto der og da for hans øyne. Det ble et ideal å male ekte og sant, som igjen ville si at man skulle stå overfor sine motiver og male dem med naturens farger. Om et bilde som dette er malt direkte ute i friluft er vanskelig å si, for malerne kunne i hvert fall gjøre bilder ferdige i sitt atelier. Gerhard Munthe hadde sitt gjennombrudd med et bilde fra 1884, Sommerdag også kalt Høyonn, Vik i Stange, som ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet. Som det står om det store maleriet i Norsk kunstnerleksikon: Lyset flommer over det brede østlandske landskapet, … . Og, som det står om et annet bilde fra 1885: I Blåveistiden, de kantede og djerve strøk gir likevel plass for forsiktige overganger i grått, brunt og blått, med grønne partier imellom.

Gerhard Munthe utviklet en dekorativ kunst i 1890-årene, som han dyrket ved siden av det realistiske friluftsmaleriet. Det ble som et prosjekt hvor alle deler skulle bidra til et eget norsk uttrykk, en nasjonal kunst. Alle deler av interiøret i hans villa, Leveld på Lysaker inngikk for eksempel i en helhet, hvor norsk folkekunst og den norske bondekulturen var inspirasjonskilden. Det norske var også viktig for ham i hans staffelimalerier, som viser ham, som det står i Norsk kunstnerleksikon, …inderlig knyttet til den norske jordbunn, … .