Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)
No 6 - 1957 Fjell

Olje og metallfolie på lerret
90x116
Signert og datert nede t.h.: a-e Bergman 1957

Påtegnet på baksiden, på blindrammen: "No: 6 - 1957".

Utstilt:

Dansk Fransk Kunst, Charlottenborg, København, 1958, kat.nr. 12.

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 18 300–24 400EUR 15 700–21 000

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 540 000

LITTERATUR: Anna-Eva Bergman, utstillingskatalog Oslo Kunstforening 1989.

Naturen, og spesielt den norske, spilte en stor rolle for Anna-Eva Bergman, og hun brukte bevisst inntrykkene fra naturen som inspirasjon for mange av sine arbeider. Hun foretok to reiser langs norskekysten opp til Finnmark, den første i 1950, den andre i midten av 60-årene. På disse reisene tok hun utallige skisser og fotos for senere bearbeidelse. …
I midten av 50-årene begynte hun for alvor å ta i bruk metallfolier i sine arbeider.
S. 22.

Anna-Eva Bergman hadde en suveren beherskelse av teknikken med å benytte metallfolier for å skape et sterkt billedmessig uttrykk. Gjennom bruk av forskjellige metaller og legeringer som gull, sølv, tinn, kobber og messing, oppnår hun en enorm kontrastrikdom i en ellers motiv-løs flate, det er virkelig en ild som spiller over lerretet. Under metallfolien er det flere lag maling i ulike farger. Etter at metallfolien er lagt på plass, er det flere steder skrapt, pusset og skåret ned i underlaget slik at man får frem til dels uventede og overraskende farge- og lyseffekter. På samme måte har hun lagt flere lag metallfolie over hverandre og etterbehandlet dem på forskjellige måter. S. 24.