Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Fokus 1900

Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Gamle Logen, våre lokaler

Picasso, Pablo (1881-1973)
Kvinnehode 1957

Fargelitografi
65,5x50,5
Signert i blått nede t.v.: Picasso Signert og datert i stenen nede t.h.: Picasso 27.6.57.

Nummerert nede t.h.: 214/250.
Bloch 838.

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Vurdering
NOK 30 000–40 000 USD 3 700–4 900 EUR 3 100–4 200

Tilslag NOK 46 000

LITTERATUR: Sylvia A. Antoniou: A concrete partnership: Carl Nesjar & Pablo Picasso, Oslo 2009.
Hugo Lauritz Jenssen: Høyblokken. En bygningsbiografi, Oslo 2013.
Jean-Louis Andral, Sylvia Antoniou (Carl Nesjars kone), Karin Hellandsjø: «Picasso-Oslo Kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet», utstillingsbrosjyre Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Arkitekturmuseet 2013.

Carl Nesjars samarbeid med Pablo Picasso (1881-1973) er en fantastisk historie. Det var arkitekten for Regjeringskvartalet Erling Viksjø som ivret for at Nesjar skulle kontakte Picasso. Det var den nye kunstforeningen «Aktuell kunst» som ville be den store Picasso om å lage et grafisk trykk for salg gjennom foreningen, og de mente at Nesjar som var kjent med fransk kunstliv, var den rette til å spørre. Nesjar vegret seg, men Viksjø mente han burde prøve og i 1956 bestemte han seg for å gjøre et forsøk. Inger Sitter har fortalt: «Carl skulle be Picasso lage et litografi for Aktuell Kunst – som skulle selges til rimelig pris. Picasso var jo kommunist. Og det sa han ja til å gjøre!» Nesjar prøvde flere ganger å komme i kontakt med Picasso, men greide det i første omgang ikke. Picasso var egentlig «umulig» å komme i kontakt med for han ble nedrent av alle mulige som ville ha ham med på forskjellige prosjekter. Via venners venner fikk han endelig kontakt.

20. januar 1957 møttes de i Picassos villa i Cannes.

Da Picasso hørte at Nesjar var norsk, sa han at «det var slettes ikke verst» («Ca, c’est déjà pas mal»)!

Nesjar fikk vist Picasso fotografier av betongeksperimentene i Regjeringskvartalet, og Picasso ble fyr og flamme. Han ville bidra med motiver til flere av betongveggene. Nesjar skulle stå for sandblåsingen av motivene på betongen, vise Picasso fotografier av hvordan det ble, og så ville Picasso si "Oui", signere fotografiet og dermed ha godkjent utsmykningen.

Picasso sa også ja til å utføre litografiet, som Nesjar opprinnelig kom for. Picasso laget «Kvinnehode», trykket i tre farger, nummerert og signert i 250 eksemplarer.