Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00
Sørensen, Henrik(1882-1962)
Grått vær 1916

Olje på lerret
54x46
Dobbeltsignert og datert nede t.h.: HS 16

Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden, på blindrammen: "Gråt veir".

Vurdering
NOK 10 000–15 000USD 1 200–1 800EUR 1 000–1 600

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 10 000

LITTERATUR: Nkl.no.

Henrik Sørensens kunstneriske produksjon er mangfoldig og variert. Han malte landskaper og portretter, religiøse komposisjoner og tendensbilder, og var stadig på søken etter nye motiv og uttrykksformer. Både som maler og i kraft av sin personlighet og sitt engasjement ble Sørensen en lederskikkelse innen norsk kulturliv til tross for få offentlige verv.

Kontakten med malervennene ble opprettholdt bl.a. gjennom sommeropphold på Lillehammer. Her fikk Sørensen nær kontakt med Erik Werenskiold som han beundret og følte et ideologisk slektskap med. Høsten 1908 drog Jean Heiberg til Paris for å begynne hos Henri Matisse og Sørensen var blant de norske og svenske malere som fulgte etter.

I krigsårene 1914–18 oppholdt Sørensen seg i lengre perioder i Göteborg hvor han hadde god kontakt med malerne der og øvde stor innflytelse på dem som siden skulle utgjøre "Göteborgskolen" innen svensk malerkunst.