Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00
Astrup, Nikolai(1880-1928)
Soleienatt

Fargetresnitt med håndkolorering
36,6x46,9
Signert nede t.v. N. Astrup

Loge/Gjessing/Greve Kat 24. Fra før 1915.

Vurdering
NOK 700 000–900 000USD 85 300–109 700EUR 73 300–94 300

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 700 000

LITTERATUR: Øystein Loge, Oda Wildhagen Gjessing og Kari Greve: Nikolai Astrup Tresnitt, Oslo 2010, se Kat 24.
Wikipedia.

Dette motivet har hatt andre titler også: "Juninat og soleier", "Vaarnat og soleier" og "Sommernat og soleier". Nikolai Astrup skrev ofte noen kommentarer til sine tresnitt og om dette motivet har han blant annet skrevet:

Angaaende soleiebildet, saa har jeg fartet rundt hele bygden for at finde en rigtig vakker soleiemyr - eller et sted, hvor der var mange soleier samlet - mit gamle soleie-motiv med det gamle "tun" i baggrunden er rent ödelagt af opdyrkning, - myren er veitet og törlagt, og da forsvinder de store masser af soleier, - thi disse krevet at jorden er baade usedvanlig "fed" og usedvanlig "vandsyg", - man fandt dem derfor för i gule masser nedenfor gamle "tun", hvor alt gjödselvandet fra fjösene randt ned i myren. Nu har jeg fundet nok af soleier iaar ogsaa, - men det er vanskeligere at finde en god baggrund og mellemgrund - og jeg liker ikke at tage forgrunden fra et sted og baggrunden fra et andet sted, - jeg maa se det sammen for at se, hvor "varmt" eller "koldt" det skal staa med hindanden.

Wikipedia: Bekkeblom (også kalt soleihov, latin: Caltha palustris) er en flerårig urt som vokser på fuktige plasser over hele Norge. Den er umiskjennelig med tjukke, glatte stengler, og mørkegrønne, glinsende blader. Bladene er store og hjerteformede. Blomstene er gule, og minner om soleie, men er større. Blomstringstiden er fra april til juni. Frukten er en samling av belgkapsler. Kapslene åpner seg bare i regnvær. Da kan frøene skylles ut, og flyte avsted med rennende vann. Vekststedet er ofte bekkefar, myrer og sumpige beitemarker. Den kan stå halvveis nede i vann ute i mudrete bekker.Soleieslekta (Ranunculus) er en planteslekt, ofte kalt «smørblomst» på folkemunne, og da gjerne om de vanlige artene engsoleie og krypsoleie. Kjempesoleie er den sjeldneste, og har status EN (sterkt truet) i den norske Rødlista.