Auksjon mandag 11. juni 2018 kl 18:00
Berg, Hans Johan Frederik(1813-1874)
En Pifferaro, Trieste 1850

Blandingsteknikk på papir
18x12,5
Signert, stedsbestemt og datert nede t.h.: HJF. Berg Trieste 1850

Selges til inntekt for Norges Blindeforbund.

Vurdering
NOK 4 000–6 000USD 500–700EUR 400–600

Auksjonert mandag 11. juni 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 3 000

LITTERATUR: Norsk Kunstnerleksikon: Nkl.no.

Hans Johan Frederik Berg gjorde det som ble sett på som helt vesentlig for en kunstner under romantikken, nemlig det å reise til Italia. Man måtte ha sett Europas store malerisamlinger og verker fra antikken, fra renessanse og barokk for å kunne kalle seg en velutdannet kunstner. Berg var av dem som fikk reist mye i sitt liv. Han ble født i Nesna i Nordland 26. desember 1813. Faren var handelsmann. Han begynte på Den kgl. Tegneskole i Christiania først i 1835 på grunn av økonomiske vanskeligheter. Han var allerede da kjent for sin portretter i Nord-Norge, en virksomhet han kom til å fortsette med hele livet. Han gikk så på Kunstakademiet København under veiledning av professor I.L. Lund i ca. 2 år. Etter et kort opphold i Paris bosatte Berg seg i Christiania i 1838. Antagelig forlot han Norge igjen i 1843. Man får et inntrykk av hans livlige reisevirksomhet i Nkl:

I 1844 oppholdt han seg i Paris; i 1845 ved Rivieraen; i 1847 i Napoli; Våren 1849 drog han via De joniske øyer til Balkan, hvor han ankom til Konstantinopel om høsten; Julen og første halvdel av 1850 tilbrakte han i Egypt, mest i Kairo, men også i Aleksandria; I august samme år drog han tilbake til Italia; årene 1851–54 tilbrakte han i Trieste, Venezia, Genova, Nice og Firenze.

I og med denne akvarellen må man kunne regne som sikkert at han var i Trieste fra sent i 1850. Berg kom altså til å reise lenger enn til Italia, og som det videre står i Nkl, så stammer en rekke orientalskinspirerte portretter i olje og akvarell fra reisen i det østlige Middelhav. Disse viser hvor opptatt Berg har vært av fremmedartede mennesketyper og folkedrakters særpreg. Dette må også kunne sies å stemme for denne akvarellen av en pifferaro, en fløytespiller. Det var gatemusikanter som synes å ha vært ganske vanlig i tiden, og som kunstnere så på som fine modeller for Sør-Europas folkeliv og som de gjerne ville male. Også, for eksempel, Adolph Tidemand har malt en pifferaro, se Grev Wedels Moderne og Klassiske auksjon del 1, 1. juni 2015, katalognummer 5, Pifferaro Antonio, malt i 1841.

Berg reiste mer, mye mer: I 1855 reiste han via Sveits til Paris; Sommeren 1856 besøkte han Capri og Malta; I 1858 gjorde han Stockholm til utgangspunkt for reiser rundt i Sverige, som strakk seg over 2 år. Han var bl.a. i Visby på Gotland og Mora i Dalarne; 1860–61 tilbrakte han i Berlin og Hamburg; inntil han sommeren 1861 tok fatt på sin antagelig første omfattende Norgesreise med båt fra Bergen nordover langs kysten til Hammerfest. Fra Norgesreisen i 1861 stammer en rekke portretter både i olje og akvarell, bl.a. av godseier Isak Coldevin og hans hustru. I 1862 malte B. en akvarell av maleren Fritz Jensen. Fra Englandsoppholdet i 1863 stammer en del portretter i akvarell av engelske malere og billedhuggere. I samme teknikk utførte han et portrett av marinemaleren Johan Jacob Bennetter i Paris 1866. Samme sted laget han et portrett i olje av Peter Nicolai Arbo. Foruten de mange portretter, gav Norgesreisene stoff til en kulturhistorisk interessant serie med bilder fra samenes liv, en serie som ble særlig populær i England. Populære ble også hans humoristiske skildringer av livet om bord i norske båter. Som akvarellmaler gjorde B. seg bemerket med sine små landskapsbilder, særlig etter oppholdet i England, der han hadde fordypet seg i denne teknikk. Landskapene og særlig genrebildene eier ofte en humørfylt charme. Hans portretter viser god ytre likhet, men stilen er konvensjonell og preges ofte av en viss tørrhet.

Reisevirksomheten fortsatte altså for Berg: Etter å ha tilbrakt vinteren i Tyskland reiste han igjen til Nord-Norge i 1862; Februar 1863 var Berg i London; 1864–65 oppholdt han seg i Sør-Europa; bare avbrutt av turer hjem til Norge om sommeren; 1866 drog Berg fra Norge gjennom Sverige og Tyskland til Paris; De følgende år fortsatte hans livlige reisevirksomhet; 1869 og 1870 var han i Düsseldorf og om sommeren igjen Lyngen og Hammerfest.

En spesiell historie knytter seg til Bergs kunstneriske virksomhet: Berg er også kjent for sine kopier av eldre mestere fra museer over hele Europa, en serie han påbegynte i 1851. Maleriene er utført i akvarell og i forminsket målestokk. I 1857 ble samlingen første gang stilt ut i Stockholm, der den senere kong Carl 15. uttrykte seg meget rosende, og lovte å gjøre hva han kunne for at den skulle bli innkjøpt til Nasjonalgalleriet, Oslo. 200 kopier ble utstilt i Christiania 1861, senere ble de vist i Bergen og Trondheim. Også i Tyskland og England ble samlingen utstilt, og alle steder høstet den stort bifall. Da Berg i 1873 kom hjem til Norge for godt, tilbød han Nasjonalgalleriet å kjøpe kopisamlingen, som da omfattet 305 arbeider.

Dette gav støtet til den første strid mellom Nasjonalgalleriets råd og de unge kunstnerene. Lorentz Dietrichson støttet kjøpet pga. den betydning kopiene ville ha for undervisning i kunsthistorie. De unge kunstnerne derimot, hevdet at Statens bevilgninger burde brukes til innkjøp av original kunst. Til tross for motstridende oppfatninger av kopienes kunstneriske kvalitet, ble det endelige kjøp besluttet i 1875. Bortsett fra 12 av de beste, som ennå befinner seg i Nasjonalgalleriets eie, ble kopiene i 1882 overført til Universitetet i Oslo, Institutt for kunsthistorie og klassisk arkeologi.

Reisevirksomheten fortsatte for Berg: I sine siste leveår tilbrakte Berg vintrene i Paris og London; om sommeren var han i Sør-Europa; I juni 1873 reiste han for siste gang hjem til Norge, og etter å ha tilbrakt vinteren på Vestlandet, drog han i april til Christiania, hvor han døde april 1874.