Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske

Auksjon mandag 11. juni 2018 kl 18:00

Gamle Logen, våre lokaler

Ulfsten, Nikolai (1854-1885)
Fra Jæren 1881

Olje på lerret
50x76
Signert og datert nede t.v.: N. Ulfsten -81.

Auksjonert mandag 11. juni 2018 kl 18:00

Vurdering
NOK 40 000–60 000 USD 5 000–7 500 EUR 4 100–6 200

Tilslag NOK 30 000

LITTERATUR: Oscar Thue (Red. Knut Berg): Christian Krohg, Oslo 1997.
Nkl.no.

Etter kortere opphold i Kristiania på Knud Bergsliens malerskole drog han til Düsseldorf i 1874, men ventetiden for å slippe inn på akademiet ble for lang, og han fortsatte til Karlsruhe tidlig i 1875, der han begynte i Karl Gussows malerklasse. Større betydning fikk elevforholdet til Hans Gude. Ulfsten tok avgjørende inntrykk av Gudes klare, nøkterne landskapsstil. Gude tilskyndet ham også til å oppsøke Lista og Jæren, en natur som Gude var blitt fengslet av under sitt besøk på Lista i 1872. I 1875 kom Ulfsten for første gang til Lista, og 1878 til Jæren.Nkl.

Selv skrev han 1878 om sitt motivvalg: "Landskap fra Listerlandets flade kyst, med fiskerliv, der om sommeren opliver de ellers så tomme sandvidder. Væsentlig har jeg benyttet Juli måned, den bedste tid på Lister med blå himmel og en frisk, kjølende vind (som) giver havet dets kraftige blå farver, der danner en fortrinlig modsætning til forgrundens sandhauge, med afsvedent, strittende græs".Nkl.

Lignende motiver oppsøkte Ulfsten også på Jæren, der han fra 1878 praktisk talt årvisst oppholdt seg om somrene. Et tidlig slikt bilde, Fra Jæren (1879, Nasjonalgalleriet, Oslo) er karakteristisk for Ulfstens enkle, udramatiske natursyn. Hovedelementene i slike bilder er sanddynene i forgrunnen, havet langt ute i kimingen og skyflukten i det høye himmelrom med de stadig skiftende lysvirkninger. Denne natur danner en naturlig ramme om menneskene, små figurer gjerne i mindre grupper er spredt utover i billedflaten. Båter ligger opptrukket på stranden og bryter ensformigheten. Nkl.

Akkurat i 1881 skal Nicolai Ulfsten antagelig ha oppholdt seg en tid i Grez, med de mange norske og andre skandinaviske kunstnerne som var der den ettersommeren eller høsten. Thue, s. 74.

Nicolai Ulfsten var påvirket av det franske realistiske friluftsmaleriet, selv om det sterke sollyset ikke fikk flomme innover hans bilder, og de helt dagklare fargene ikke fikk dominere hans palett.