Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Fokus 1900

Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Gamle Logen, våre lokaler

Sitter, Inger (1929-2015)
Truende

Olje på lerret
162x130
Signert nede t.h.: Sitter

Signert, datert og påtegnet på baksiden av lerretet: "Antibes 2004-5 ISM 272" (under 272 står 64) "Inger Sitter". Påtegnet med tittel på lapp på baksiden, på blindrammen.

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Vurdering
NOK 180 000–220 000 USD 21 900–26 800 EUR 18 900–23 000

Usolgt

LITTERATUR: Gunnar Danbolt: "Inger Sitters utvikling som kunstner", Inger Sitter - et portrett, Oslo 2009, omtalt s. 255.

Inger Sitter hadde en stor utstilling i Galleri Brandstrup i november 2005. Dette maleriet var med på utstillingen. Gunnar Danbolt omtaler det og flere andre under overskriften "Maleriene etter år 2000", hvor han blant annet skriver:

Vi skal ta utgangspunkt i den (utstillingen), for den viste at variasjonsbredden i arbeidene hennes er like stor som tidligere. Likevel var det én viktig forskjell. Frem til årtusenskiftet har hun relativt regelmessig vekslet mellom perioder hvor hun fortrinnsvis har anvendt gråtoneskalaen, og andre der fargene, særlig rød og blå, har dominert. I det siste tiåret har hun endret på dette, fordi hun samtidig har arbeidet med både gråtoneskala og farger, også nå først og fremst rød og blå.

I de fleste av disse maleriene opererer hun med en stor organisk figurasjon, påfallende ofte satt inn diagonalt slik at bevegelsen blir undserstreket. Også penselskriften fremmer den dynamikk vi opplever i mange av disse bildene.

Litt lenger ned i teksten kommer Gunnar Danbolts omtale av dette maleriet Truende:

Bildet skaper virkelig inntrykk av katastrofe, og tittelen forteller oss hvilken. "Truende" er malt i svart, hvitt og rødt med markerte strøk - figurasjonen som på venstre side har en grålig bakgrunn og ellers er hvit, bygger seg opp nedenfra i sterke røde strøk som etter hvert går over i tunge svarte. Som et bål av ild og svart røyk. Avgjort en truende form, uten at vi får vite om det er noe konkret som har fremkalt den. S. 255.