Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00
Sohlberg, Harald(1869-1935)
Vinternatt i Rondane 1917

Fargelitografi
68x76
Signert med blyant nede t.h.: Sohlberg

Signert og datert i platen nede t.h.: Sohlberg 1917 Nummerert med blyant nede t.v.: 31

Vurdering
NOK 250 000–350 000USD 30 500–42 600EUR 26 200–36 700

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 320 000

LITTERATUR: Øivind Storm Bjerke: ”Grafikk”, utstillingskatalog Harald Sohlberg Maleri og grafikk Galleri K 1986.

Dette bildet på de norske fjell er blitt et ikon for nordmenn. Det er noe som slår en som umiddelbart igjenkjennbart, slike fjell kan man finne overalt i Norge, men Harald Sohlberg appellerer til våre følelser med det stemningsfulle preg han har maktet å gi motivet. Harald Sohlberg er en av våre berømte ny-romantikere. Bilder fra de lyse sommernetter, eller som her, fra en månelys vinternatt, er motiver som ny-romantikerne gjerne foretrakk. Harald Sohlberg hadde lenge tenkt å bruke de norske fjell som motiv for å kunne gi et kraftfullt uttrykk for menneskenes forhold til naturen på typisk ny-romantisk vis. I påsken 1899 fant han motivet da han var i Rondane. I mange år arbeidet Sohlberg for å forenkle og foredle motivet slik at det ville få den sublime uttrykkskraft han søkte. I 1914 ble den største versjonen av maleriet fullført. Det befinner seg i Nasjonalmuseet, Nasjonalgalleriet. Det ble gitt i gave fra J. B. Stang til galleriet i 1918.

Det tok tre år før litografiet forelå fra Sohlberg begynte arbeidet med å overføre motivet som han hadde utført i stort format i olje til litografisk sten.

I mai 1917 presenteres litografiet i Oslo-pressen, og utgivelsen var tenkt å komme umiddelbart. Trykkeren ødela imidlertid en plate, og hele det første opplaget måtte kasseres. Sommeren brukte Sohlberg til å tegne opp en ny plate og høsten 1917 forelå ”Vinternatt i fjellene” som litografi, trykt hos A. Wørner. S. 51.