Auksjon torsdag 22. november 2018 kl 18:00
Aulie, Reidar(1904-1977)
Fiskere

Olje på lerret
80x85
Signert nede t.v.: Aulie

Påtegnet på baksiden, på blindrammen: Bibliotekar Kolbjørn Fjeld

Proveniens:

Bibliotekar Kolbjørn Fjeld, forlegger og sjef for Tiden Norsk Forlag 1933-1971.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert torsdag 22. november 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 100 000

LITTERATUR: Nkl.no.

Reidar Aulie var en tendenskunstner.

Aulies politiske holdning springer ut av humanistiske og pasifistiske idealer. Han så i sosialismen en mulighet for å virkeliggjøre et bedre samfunn. Hans politiske engasjement spilte en stor rolle for hans kunstneriske utvikling og hans bilder gir uttrykk for en ekte sosial bevissthet.

I et bilde som dette kan man også se at han må ha vært inspirert av Edvard Munch. Det å plassere arbeiderne, eller her fiskerne, frontalt og direkte mot oss tilskuere og la figurene dominere hele billedflaten, gjør at vi blir konfrontert med dem, vi slipper ikke unna. Det samme komposisjonelle grepet brukte også ofte Edvard Munch, selv om det hos ham ikke kan kalles tendens-kunst.