Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Trøst

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 350x477 mm Motivet: 210x305 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch
Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1894
Woll 6.

Vurdering
NOK 200 000–300 000USD 23 500–35 300EUR 20 600–30 900

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 280 000

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch - Tegneren, Oslo 2004.

Noen har fått det for seg at Munch hatet kvinner. Ett blikk på "Trøst" (kat. nr. 33) er nok til å se det meningsløse i en slik generell påstand. Den ømheten og varmen som ligger i denne skildringen, er lite forenlig med kvinnehat. S. 59.