Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Den døde mor og barnet

Radering trykket i brunsvart på tykt, gulhvitt japanpapir
Arket: 514x729 mm Motivet: 316x486 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1901
Woll 163 b) II.

Vurdering
NOK 160 000–200 000USD 18 800–23 500EUR 16 500–20 600

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 220 000

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch. Malerier - Skisser og Studier, 3. opplag, Oslo 1995.

Edvard Munch arbeidet videre på "Livsfrisen", kjærlighets- og dødssyklusen som han stadig håpet å finne et offentlig rom for. I motsetning til tidligere, da han subjektivt og egosentrisk dvelte ved egne erindringer i sin motiver, retter Munch nå sin oppmerksomhet mot andre menneskers opplevelser og følelser, i tråd med sin nyvakte interesse for den ytre verden. Et godt eksempel er den endelige utformingen av "Den døde mor og barnet", hvor kun barnet og den døde moren er igjen på scenen. Familiemedlemmene i bakgrunnen i den første utgaven er borte. Maleriet formidler ikke lenger erindringen av en opplevelse som innbefatter søsterens angst, men blir et rent uttrykk for en angst for døden som et ufattelig fravær. S. 160-163.

Den endelige versjonen i maleri, se Woll 447 fra 1899. For andre malerier, se Woll 325 fra 1893 og Woll 446 også fra 1899. For tegning se MM.T.00301 fra 1896-1899. Raderingen er speilvendt i forhold til maleriene og tegningen.