Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Apsis til kirken St. Jacques, Dieppe. På vei til aftenmesse

Olje på lerret
81x65
Signert nede t.h.: Frits Thaulow.

Vurdering
NOK 120 000–160 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 125 000

LITTERATUR: Vidar Poulsson: Frits Thaulow. En internasjonal maler, Oslo 2006, variant avbildet s. 84.
Wikipedia.

Dette var et av Frits Thaulows populære motiver, og han har malt det i diverse store og små varianter. I bildene er det forskjellig antall figurer på vei til kirken og av og til har han utelatt den lille skulpturen eller fontenen til høyre i bildet. Noe han imidlertid alltid har med i dette motivet er kirkens apsis og del av et kapell ved siden av apsis, antagelig Mariakapellet, som viser den fantastiske middelalderske kirken i all sin utsmykkede prakt fra utstiden. Denne del av kirken ble bygget under fransk høygotikk, kalt "Rayonnant" på 1200-tallet. Med strebebuer fikk man etter hvert til å fordele trykket fra vegger og tak ned i pilastre og åpne opp mellom dem, slik at man fikk plass til de praktfulle store vinduene, ofte med glassmalerier. Pilastrene mellom vinduene er igjen utsmykket med nisjer med gulv, søyler, pilastre og tak for plass til helgenfigurer, alt hugget i sten. Øverst har man plassert vannkastere, vannspyere eller gargouiller, som betegnelse på de rikt dekorerte utløpene oppunder gesimsene. De er ofte formet som grotesker eller fabeldyr, med store kjefter som kaster vannet vekk fra veggen.

Thaulow har malt sitt motiv i aftenlys når det er levende lys inni kirken, som gjør at man kan se de fargerike glassmaleriene utenfra. Poulsson skriver at man synes å kunne se dem usedvanlig klart:

På dette bildet finnes en bemerkelsesverdig detaljert fremstilling av et par korvinduer, der man etter min tolkning finner hyrdenes og de hellige tre kongers tilbedelse. Dette skal ikke være synlig utenfra, men kun innenfra, noe som kan bringe en til å reflektere over kombinasjoen av ytre observasjon av "virkeligheten" og den estetiske følelse, som er knyttet til det ikke-materielle.

Glassmaleriene var av nyere dato og laget av glasskunstneren Antoine Lusson, som drev et atelier for glassmaleri i Mans 1850-72 og deretter i Paris med filial i Rouen. På dette sted i koret var det et Mariakapell. S. 85.