Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Normann, Adelsteen(1848-1918)
Fjordlandskap med folkeliv 1877

Olje på lerret
42x72
Signert og datert nede t.h.: A Normann Düsseldorf 1877

Vurdering
NOK 70 000–90 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Adelsteen Normann "Gentlemannen" fra Vågøya og keiserens venn, utstillingskatalog Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø 1998, avbildet s. 31.
Bjørn Tore Pedersen: Adelsteen Normann. Norges fjordmaler, Oslo 2009, avbildet s. 36.
Anne Aaserud: Adelsteen Normann. Fra Bodø til Berlin, Stamsund 2013, ill. 25, avbildet s. 53.

Under overskriften: Utstillinger og salg i 1870-årene, skriver Aaserud blant annet:

Da Normann ankom Düsseldorf høsten 1869, var næringslivet i området i rask fremgang og den stedlige kunstforeningen rik og betydningsfull. Dette var viktig i en tid da kunstforeningene spilte en stadig større rolle som avtagere av malerier. I Norge var ... Christiania Kunstforening opprettet i 1836, og Bergen og Trondheim fulgte i rask rekkefølge. For Normann skulle de mange kunstforeningenes innkjøp, i både Norge, Danmark og Tyskland, få svært stor betydning. Innkjøpene styrket både hans økonomi og hans anseelse som kunstner.

Det var Normanns store landskapsmalerier med motiver fra Norge som skulle bli hans varemerke. I skjemaet til utstillingskomiteen for Norges deltagelse ved verdensutstillingen i Paris i 1878 opplyser han at han hver sommer hadde foretatt reiser til Norge for å male landskapsstudier foran motivet. Det første besøket må ha vært til Bodø sommeren 1871, og fra da av ble slike studieopphold i Norge en årviss foreteelse og dessuten en nødvendighet.

Sin egentlige debut hadde Normann i 1872 på Nordisk Industri- og Kunstudstilling i København, der han var representert med "Norsk landskap". S. 35.

I disse tidlige bildene av Normann med motiv fra Norge, er det gjerne gjennomarbeidede komposisjoner, hvor han skildrer folkeliv, utarbeidet i detalj. Ofte kan han male turister som venter ved en fjordbredd på en dampbåt som nærmer seg i det fjerne, eller han maler det stedlige folkeliv, hvor han får med den daglige dont for menneskene som lever sitt liv i det mektige fjordlandskapet. Som regel maler han folkelivet en varm, stille sommerdag, som gir motivet en tiltalende virkning. Det er folkelivet som hører til her langs fjorden han skildrer, i dette tidlige maleriet fra 1877:

"Fjordlandskap med folkeliv (1877, ill. 25) viser de forskjellige arbeidsoppgavene som den gang beskjeftiget både voksne og barn i et lite samfunn ved en fjord. De to unge pikene i forgrunnen er opptatt med henholdsvis strikking og karding. Aaserud, s. 52.