Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Welhaven, Margrethe Backer(1851-1940)
Portrett av Astri Welhaven

Olje på lerret, oppklebet på plate
43,5x47
Usignert

Astri Welhaven malt av sin mor Margrethe Backer Welhaven.

Utstilt:

Anna Ancher & Co. - de malende damer. Udstilling om Vilhelm Kyhns malerskole for kvinder fra 1865-1895, Ribe Kunstmuseum, Sophienholm og Johannes Larsen Museet, Kerteminde 29.9-25.11.2008.

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 15 000

LITTERATUR: Anne Lie Stokbro: Anna Ancher & Co. - de malende damer. Elever fra Vilhelm Kyhns tegne- og maleskole for kvinder 1863 til 1895, utstillingskatalog Ribe Kunstmuseum, Sophienholm og Johannes Larsen Museet 2007.

Vilhelm Kyhn (1819-1903) drev i mer enn 30 år Københavns mest populære tegne- og malerskole for kvinner. I siste halvdel av 1800-tallet var det stor pågang av kvinner som ville male.

Det var gjerne kvinner fra borgerskapet som hadde anledning til å gå på malerskole. De kom ikke inn på akademiene, for der var det tegning etter mannlig akt, og det ble sett på som uanstendig for kvinner og dermed var akademiene låst for dem. De lærte gjerne som privatelever av mannlige kunstnere, eller på privatdrevne malerskoler, som den hos Kyhn. Kvinnene malte som oftest hjemlige motiver, blomsteroppsatser, portretter, interiører og hagelandskaper.

De fleste drev det ikke til noe særlig, de var malende damer, ikke kunstnere. Det var ofte fordi de giftet seg og fikk barn, da var det vanskelig å fortsette med sin virksomhet som maler. Dette var tilfellet for Margrethe Backer Welhaven, som hadde et utvilsomt talent.

Hun var representert på utstillingen med 4 malerier, dette portrettet av datteren Astri fra ca. 1896, ett portrett av datteren Helga fra 1903 og to interiører fra 1930. Dette spennet i tid for når maleriene ble malt, viser at hun alltid var opptatt av malerkunsten, og at hun holdt på med sin malende virksomhet, eller skal vi si kunstneriske virksomhet, til og fra gjennom hele livet.

Margrethe Backer Welhaven var blant de kvinnelige malerne som malte tradisjonelt, og på den tiden vil det si å male realistisk. Vilhelm Kyhn var ingen radikal kunstner, og malte konvensjonelt. Han ga sine elever forståelse for betydningen av å kunne tegne godt, som grunnlag for senere oljemaling. Margrethe tenker man, var nok inspirert av det hun også så av det hennes søster Harriet malte, inspirert av den franske friluftsrealismen, men Margrethe malte for de kvinnelige malerne vanlige motiver, godt utført, uten å være nyskapende eller radikal. På denne tiden var det jo en overgang fra senromantikk og realisme mot nyromantikk og mer symbolistiske uttrykk som var i tiden. Her fulgte ikke Margrethe og heller ikke de aller fleste andre kvinnelige malerne, med.

Kyhn hadde ca. 70 kvinnelige elever, og noen ganske få ble meget berømte og fikk forfølge en kunstnerisk karriere, de aller fleste gjorde det ikke. Uansett må de regnes som en pionergenerasjon. De banet veien for kvinner i kunstinstitusjonene, og som sådan var de viktige.

Margrethe Backer Welhaven var blant disse kvinnelige kunstnerne. Hun var en av dem som beredet grunnen for den kommende generasjon av kvinnelige malere, hvorav to av hennes egne døtre var blant dem. Astri som hun her har malt, og Sigri som henholdsvis ble kvinnelig maler og billedhugger, regnes som noen av våre mest kjente kunstnere fra ut på 1900-tallet. Da Kunstakademiet i Kristiania åpnet sine dører i 1909 var det mulig for kvinner å komme inn. Sigri gikk på Kunstakademiet i Kristiania under Gunnar Utsond i 1911 til 1913. Astri gikk ikke på akademiet, men fikk en grundig malerutdannelse via sin tante Harriet Backer og Matisse-eleven Per Deberitz. Det er også en realitet at da kvinnene vel kunne komme inn på akademiene, var de ikke lenger så attraktive, man søkte seg andre steder for å få sin utdannelse i mange tilfeller, i hvert fall på denne tiden.