Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Skredsvig, Christian(1854-1924)
Bjerketrær med skjærer, vinter 1878

Penn på papir, lysmål
25,5x19,5
Signert, stedsbestemt og datert nede t.v.: Svennsund 20/11 78. CS.

Vurdering
NOK 7 000–9 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 9 000