Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Arbo, Peter Nicolai(1831-1892)
Jaktscene 1880

Olje på mahogniplate
21,5x27
Signert og datert nede t.v.: P.N. Arbo. 80.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 21 000

LITTERATUR: Nkl.no.

I løpet av sin niårige studietid i Düsseldorf utviklet Arbo seg til å bli en av Norges fremste spesialister på historiske og mytologiske emner. Han studerte også dyremaleri, med spesiell forkjærlighet for hesten, som han med stor dyktighet lot inngå i sine store slagscener. Arbos malerier har motiv fra middelalderen, nordisk mytologi og historie, og fra tredveårskrigen.

Under sitt opphold i Düsseldorf ble Arbo påvirket av Jean Antoine Watteau, Nicolas Lancret og Philips Wouwermans og malte kabinettstykker og jaktscener i 1700-talls stil. Også senere i livet vendte han ofte tilbake til den samme motivkrets.

Som en av de første norske malerne dro Arbo til Paris høsten 1863. Bortsett fra enkelte kortere og lengre avbrudd ble han boende her til juli 1874, da han slo seg ned i Christiania for godt. De elleve år i Paris fikk stor belydning for Arbos kunstneriske utvikling. Under innflytelse av det franske slagmaleri utviklet Arbo seg til en dyktig spesialist i denne genre.

Arbos hovedverk "Åsgårdsreien" ble malt i Paris 1872 og innkjøpt til Nasjonalgalleriet samme år (omarbeidet utgave av den første fra 1869). Motivet er hentet fra et gammelt folkesagn i Welhavens gjendiktning. Det store bildet er fylt av en ekte, dramatisk patos.

Arbo er en viktig representant for det senere nasjonalromantiske maleri i Norge. Ved siden av Knud Bergslien, som Arbo en tid delte atelier med i Düsseldorf, er han en av de få norske kunstnere som tok opp historiske og mytologiske emner.