Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Fru Marie Linde

Radering trykket i brunt på tykt gulhvitt papir
Arket: 600x439 mm Motivet: 340x254 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1902
Woll 209.

Hører til Linde-mappen som inneholder Wolls numre 208-223, s. 204-210, og som ble trykket i et opplag på 13 mapper. Raderingene ble trykt av Felsing. Enkelte blad er trykt i noe større opplag. Woll, s. 204.

Vurdering
NOK 70 000USD 8 200EUR 7 200

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 60 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Dr. Max Linde hadde bygd opp en større samling moderne kunst i sitt hjem i Lübeck, og i 1902 begynte han også å interessere seg for Munch. I løpet av høsten ervervet han bortimot en komplett samling av Munchs grafikk, og han inviterte Munch til å lage en serie grafiske portretter av familiemedlemmene og deres praktfulle eiendom i Lübeck. S. 204.