Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Omega og blomsten

Litografi trykket i svart på middels tynt hvitt papir
Arket: 311x222 mm Motivet: 258x186 mm
Usignert

1908-09
Woll 348.

Vurdering
NOK 30 000USD 3 500EUR 3 100

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 30 000

LITTERATUR: Dieter Buchhart: «Sammenbrudd og oppbrudd i København», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 226-239.

Edvard Munch oppholdt seg på dr. Jacobsons klinikk i København i 1909 til 1910.

Munchs sykeværelse ble omgjort til atelier; med enkle midler forsøkte han – litt mer enn bare symbolsk – å herme en reell arbeidsplass. …

Våren 1909 skrev Munch prosadiktet «Alfa og Omega», som han utstyrte med hele 22 litografiske motiver. Tematikken hadde han gitt seg i kast med i tegninger allerede tilbake på 1890-tallet; nå ble den forbundet med dyrestudier han utførte i Københavns dyrepark, oppmuntret av dr. Jacobson. I tillegg benyttet han seg av dobbeltgjengermotivet, fremstillingen av «Pubertet», et kjærlighetspar, og ellers sentrale temaer knyttet til hans tidligere produksjon. «Mot skogen» blir for eksempel tatt opp i «Skogen», og «Skrik» i «Alfas fortvilelse». Munch betraktet selv «Alfa og Omega» som et mesterverk, ifølge Ludvig Ravensbergs dagbok for 9. januar 1910. S. 235-238.