Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Ung Gatepike

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 502-505x376-379 mm Motivet: 455x310 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch
Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: Strasse madchen

1919-20
Woll 633.

Vurdering
NOK 60 000–80 000USD 7 100–9 400EUR 6 200–8 200

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 60 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012, kat.nr. 633.

Schiefler (Sch. nr. 475) kalte litografiet "Mädchen von Skagen", og denne tittelen har seinere blitt den vanligste. Tittelen beror trolig på en feillesning av "Strassen-" som er blitt til "Skagen-". S. 399.