Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00
Alveng, Dag(1953-)
Fra Multi-eksponerings Seriene

C-print på aluminium
150x187
Signert og datert på verso: Dag Alveng 2008

Nummerert samme sted: 1/3

Vurdering
NOK 50 000–70 000USD 6 300–8 800EUR 5 600–7 800

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Red. sjefskurator Caroline Ugelstad: "Dag Alveng Tid som står stille", utstillingskatalog Henie Onstad Kunstsenter 9. februar - 6. mai 2018, liknende versjon fra 2005 avbildet upaginert under hovedtittel: Arbeider s. 39, under undertittelen: "I Love this Time of Year (2004-2005)".