Auksjon mandag 17. juni 2019 kl 18:00
Werenskiold, Erik(1855-1938)
Liti Kjersti gjenforenes med sin mor 1902

Penn og fargeblyant på papir, lysmål
7x34
Signert og datert nede t.h.: EW 1902

Vurdering
NOK 5 000–7 000USD 600–900EUR 600–800

Auksjonert mandag 17. juni 2019 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Nkl.no.

Denne tegningen må være et forarbeid til en av scenene i Erik Werenskiolds veggmalerier i Fridtjof Nansens spisestue på Polhøgda.

Byggingen av Polhøgda startet i april 1900. Huset sto ferdig i august 1901, og Fridtjof Nansen flyttet inn med sin gravide kone Eva, og tre barn. Det var Nansen selv som hadde tegnet huset, med profesjonell hjelp fra arkitekt Hjalmar Welhaven, som var fetter av Eva Sars, Fridtjof Nansens kone.

(Hjalmar Welhaven var gift med Harriet Backers søster, Margrethe Backer, ref. arbeidene vi på denne auksjonen har med av Margrethe Backer Welhaven og Harriet Backer).

Werenskiold malte scener til folkevisen 'Liti Kjersti' for Nansen i spisestuen 1904-1907.

Visen handler om lille Kjersti som blir forført av alvekongen, føder hans barn, bergtas, får 'villarkonn' (glemselsdrikken) og således glemmer jordelivet. Det er flere versjoner av historien og i en av dem, og det er den Werenskiold har brukt, lurer Kjersti bergkongen og reiser hjem. I denne versjonen får historien en lykkelig slutt med Kjersti som gjenforenes med sin mor.

Werenskiolds utvikling som maler tok ny fart da de store illustrasjonsoppgaver var fullført i 1904. Samme år tok han fatt på dekorasjonen av Fridtjof Nansens spisestue i Polhøgda (fullført 1907), med motiv fra folkevisen Liti Kjersti. Feltene er holdt i en strengt forenklet flatestil, sterkt påvirket av tidens dekorative bestrebelser. Mange senere enkeltarbeider, særlig i akvarell, viser lignende tendenser. Nkl.