Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Fra Åsgårdstrand

Radering i svart trykket på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 130x215 mm Motivet: 87x125 mm
Usignert

Raderingen er en bibliofilutgave brukt i Gustav Schiefler: "Verzeichnis des graphischen Werks Edvard Munchs bis 1906", utgitt i 1907. Raderingen er nr. 260 i Schieflers verkskatalog.

1907
Woll 289 b).

Vurdering
NOK 10 000–15 000USD 1 100–1 600EUR 1 000–1 500

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 24 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012, Appendiks V.

Gustav Schiefler: "Verzeichnis des graphischen Werks Edvard Munchs bis 1906", utgitt i 1907.

Raderingen "Kvinnehode", Sch. 259, kat. nr. 288.

Raderingen "Fra Åsgårdstrand", Sch. 260, kat. nr. 289.

Ifølge opplysninger i kolofonen ble boka trykt i 400 nummererte eksemplar, nr. 1-6 på japan-, 7-30 på ekte bøttepapir og 31-400 på vanlig papir.

Originalraderingene, trykt av Sabo, var med i alle utgaver. I bok nr. 1-3 fra uforstålet, i de øvrige fra forstålet plate.

Eksemplarene på japanpapir måler 222x147 mm, på bøttepapir 221x140 mm og på vanlig papir 210x135 mm. (sic.) S. 479.