Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Norsk landskap

Radering trykket i svart på middels tynt hvitt papir
Arket: 257-261x335-338 mm Motivet: 105x150 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1908
Woll 298.

Vurdering
NOK 5 000–7 000USD 500–800EUR 500–700

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 30 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Det er sjelden å se signerte eksemplarer av denne raderingen. Det er da ikke en bibliofilutgave.

Eksemplarene man som oftest ser, er usignerte bibliofilutgaver av originalraderingen til boken Hermann Struck: Die Kunst des Radierens, utgitt i 1908, 1912, 1919 og 1920.

Willoch opplyser at raderingen er det første arbeid Munch gjorde mens han var pasient hos dr. Jacobson i København, og at motivet skulle være tatt fra et postkort med et dansk landskap. Men Munch hadde ca. 1905 utført et maleri med et tilsvarende motiv fra Åsgårdstrand (MM M 315, Woll 626). Raderingen er speilvendt i forhold til dette maleriet. Raderingen ble laget på direkte oppfordring fra Hermann Struck, som i slutten av september 1908 henvendte seg til Munch og ba ham radere en liten plate til sin bok. Den 20. oktober takket han for mottak av platen. S. 246.