Nesch, Rolf(1893-1975)
Gud Fader I 1942

Fargemetalltrykk i fire deler
Lysmål: 63x183 Hvert ark: 57x44
Alle fire ark signert nede t.h.: Nesch Alle fire ark påtegnet nede t.v.: II Tilstand

Helliesen/Sørensen 564b. Fra 1942.

Vurdering
NOK 800 000–1 000 000USD 85 900–107 400EUR 79 600–99 500

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Knut Berg: "Katalog", utstillingskatalog "Rolf Nesch" Nasjonalgalleriet, 21.0kt. 1972-7. jan. 1973.

Eivind Otto Hjelle: Rolf Nesch, Oslo 1998.

Rolf Nesch skapte et tredelt fargemetalltrykk av St. Sebastian i 1941. St. Sebastian var en romersk soldat som led martyrdøden, da han vedkjente seg sin kristne tro. Han ble skutt av et regn av piler. For Nesch ble han et symbol for krigens martyrer og dagens forfulgte åndsmennesker, egentlig et symbol på ham selv. Som tysk flyktning i det tysk-okkuperte Norge, hadde han det vanskelig.

Som en fortsettelse av dette verket kom det dystre og dramatiske metalltrykket "Gud Fader". Han beskrev det først som "en fullstendig vanvittig sak ... hvor også "Gud med laurbærkrans" spiller en rolle, likesom en avsatt konge og et par gale dyr". "Gud Fader" ble laget i to varianter, hver av dem bestående av fire trykk. Gud selv var et svevende fabeldyr med en brennende jordklode i hånden, omgitt av tre fabelvesener. Da den første versjon var ferdigtrykket i 1942 skrev han: "Man kan kanskje tenke på en Apokalypse ... Om det skal tas alvorlig eller spøkefullt, om det er selvironi eller bare ironi, det tør jeg ikke si noe om, det kan jeg heller ikke lese ut av produktet, og vil heller ikke røpe for mye om mitt eget verk."

I et brev til en amerikansk elev skrev han mange år senere om den maktesløse Gud som suste gjennom evigheten: "Utviklingen og naturlovene er i seg selv så strenge at mønsteret for all utvikling på jorden ble fastlagt allerede på skapelsens dag. En forandring fra hva vi er blitt vant til i livet - som avskaffelse av krig - vil kreve en forandring av hele solsystemet ved en endring av jordens akse eller på grunn av atomeksplosjoner. Hva vet jeg?" Hjelle, s. 160-161.

Under kat.nr. 138 "Gud Fader I", i utstillingskatalogen til Nasjonalgalleriet fra 1972-73, skriver Berg om hvordan trykket ble skapt:

Firedelt trykk. Hvert blad trykket fra tre plater. Undertrykk i sort fra plate behandlet med koldnål. Mellomtrykk fra plate pålagt løse metallformer; overtrykk fra plate påloddet kobbertråd og former av perforerte sinkplater. Berg, s. 40.