Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Kulturarv - Kunst og kunstgjenstander fra Kaare Berntsens samlinger.

Auksjon onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Strangersalen, Gamle Logen

Kjenge 1832

Bjerk, bemalt
H: 21 cm. L: 37 cm.

Hardanger. Hanker i form av stiliserte dyrehoder bitende på skjold. Under hankene felt på korpus bemalt med brunsvarte bladranker på blå bunn, disse to feltene forbundet med skåret glatt bånd under randinnskriften, også bemalt i blått. To utsparte felt på hver side av korpus, under de blå båndene, bemalt med rosemaling på rød bunn. Ved munningsrand bemalt med drikkevers, eierinitialer og datering i svart på hvit bunn: "Drik med glede, drik med maade/men lad forstanden raade A A S 1832".

LITTERATUR: Per Gjærder: Norske drikkekar av tre, Oslo 1974, 2. utg. 1982, se fig. 365-368.

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Vurdering
NOK 100 000–120 000 USD 10 700–12 900 EUR 10 000–11 900

Tilslag NOK 130 000