Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Kulturarv - Kunst og kunstgjenstander fra Kaare Berntsens samlinger.

Auksjon onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Strangersalen, Gamle Logen

Kjenge 1805

Bjerk, bemalt
H: 22,5 cm. L: 34,5 cm.

Hardanger. Hanker utformet som stiliserte fuglehoder. Under hankene skåret trekantet felt på korpus. Feltene med skåret, stilisert kartusj i hjerteform med eierinitialer og datering: "OHSB A 1805". Hankene og feltene bemalt i blått. Tre horisontale parallelle glatte bånd skåret på korpus under munningsrand på hver side, forbundet med feltene under hankene. De tre båndene og sidene på korpus bemalt i jevnt rødt. Munningsrand med drikkevers og senere datering malt i svart på oker bunn: "Jeg er en Kienge ud af de beste jeg gaar omkring for mange Gieste Saa/lenge jeg faar omigjen er kiengemanden min beste Ven. DB 1821". Innvendig rosemalt.

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Vurdering
NOK 80 000–100 000 USD 8 600–10 700 EUR 8 000–10 000

Tilslag NOK 250 000