Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Kulturarv - Kunst og kunstgjenstander fra Kaare Berntsens samlinger.

Auksjon onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Strangersalen, Gamle Logen

Ølhøne

Tre, bemalt
H: 36 cm. L: 41 cm.
Attribuert til treskjærer: DVS (?) BERGE: Daniel Ulvsson Berg (1733-1773).

Setesdal. Stor. Gjennomarbeidet, skåret i full fjærdrakt. Ved munningsrand drikkevers (noe utydelig), eierinitialer og sekundær datering: "...minne.../TSS 1794". Innvendig rosemalt. Malt i rødt, grønt, blått, oker og brunt.

LITTERATUR: Inger Lise Christie: Knivens kunst på tre og horn i Setesdal. Fra senmiddelalder til omkring 1800: Boller, benker og krutthorn i en kulturhistorisk kontekst, Oslo 2016, avbildet på forsatsen s. 12, s. 393 og detalj s. 393, omtalt som attribuert til Daniel, s. 393-394 og oppført under hans attribuerte arbeider med forsøksvis tyding av innskrift: "- dricker minne giæster Saa ieg Skal gale (?) ...falde ...", s. 584.

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Vurdering
NOK 350 000–400 000 USD 37 600–43 000 EUR 34 800–39 800

Tilslag NOK 820 000