Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Kulturarv - Kunst og kunstgjenstander fra Kaare Berntsens samlinger.

Auksjon onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Strangersalen, Gamle Logen

Ølbolle

Tre, bemalt
H: 20,5 cm. Diam.: 43 cm.
Usignert og udatert, men kan med sikkerhet bestemmes som et arbeide av Thomas Olsen Blix (latinisert Blixius) (1676-1729).

Telemark. Ca. 1713. Stor. Lav, rund fot. Konveks utbuket korpus, øverst en knekk i konturen konkav, helt øverst svakt utkragende ved munningsrand. På korpus, vannrette riller, bemalt i rødt. Skriftbånd med drikkevers og navn øverst malt i svart på oker bunn over riller: "De rider alle i Ring Derfor Drick Løstig omkring. I Nat waager Brudgommen si spring at finde Brudens Ring. Halfuor Evenssøn Lofthuus." Innvendig bemalt med brudgommen ridende i bunnen og brudefølget langs kanten. Brudefølget består av ryttere, hver plassert i en rundbuet nisje. Figurfrisen danner en arkade. Bemalt over arkaden med bladranker og glatte bånd, og med drikkevers på oker bunn mot munningsrand: "Drick Løstig herom paa bunen sidder Brudgommen til Hæst. Nest ham ride den Præst, Brandene tolf will were hans Giest. NB: Udi Sponsus est ibi et Sponsa. Even Halvorsøn.". Eierinitialer under bunnen: "TKS" og "EHS".

Lofthus er en gård i Vinje i Telemark der Thomas Blix malte kirken i 1713, og samtidig en rekke store ølboller for bøndene i Vinje.
Sponsus og Sponsa er latin for Brudgom og Brud.

Snl.no: Blix var fargerik i mer enn én forstand. Han står i en mellomstilling mellom de profesjonelle laugskunstnere og rene folkekunstnere. På sett og vis kan han plasseres sammen med prestekunstnere, prestesønn som han var, sønn av sogneprest Oluf Blix. De latinske sentenser som han ofte brukte, vitner også om hans akademiske tilknytning.

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Vurdering
NOK 200 000–300 000 USD 21 500–32 200 EUR 19 900–29 900

Usolgt