Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Kulturarv - Kunst og kunstgjenstander fra Kaare Berntsens samlinger.

Auksjon onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Strangersalen, Gamle Logen

Primstav

Bjerk
L: 78 cm.

1600-tallet. Svakt buet, sverdform. Vanlig type. Bumerke på håndtak.

Wikipedia: Stavformet kalender laget i trevirke med en sommer- og en vinterside.
Sommersiden fra 14. april til 13. oktober og vintersiden fra 14. oktober til 13. april.
Dagene var merket med streker/hakk. Helligdager og merkedager med spesielle tegn og figurer.

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Vurdering
NOK 70 000–90 000 USD 7 500–9 700 EUR 7 000–9 000

Usolgt