Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Kulturarv - Kunst og kunstgjenstander fra Kaare Berntsens samlinger.

Auksjon onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Strangersalen, Gamle Logen

Krutthorn med messingbeslag 1693

Kuhorn, messing
L: 23 cm.
Signert: Angrim Salvesøn Datert: 1693

Bildeskåret med figurmotiv. Messingbeslag antagelig noe senere, men fra bruksperioden. Usedvanlig stort krutthorn.

LITTERATUR: Per Terje Norheim: Krutthorn. En oversett del av norsk folkekunst, Oslo 2012, avbildet og omtalt s. 73:

Her et utdrag:
Dateringen er uvanlig nok plassert på øverste skriftbånd. På dette hornet er det ingen bibelske figurer, men ryttere i tre høyder. De er nå utstyrt med sverd, men hestene er like langstrakte som før.

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Vurdering
NOK 60 000–70 000 USD 6 400–7 500 EUR 6 000–7 000

Usolgt